Black/Sea
Doğu Karadeniz bölgesinde yaylaları birbirine bağlamak için “Yeşil Yol” adında bir proje yürütülüyor. Aynı proje ile Kaçkar Dağları’na kayak tesisleri ve dolayısı ile otel yapılması da planlanıyor. Amaç ise bölgenin turizm potansiyelini artırmak... Yani doğa turist çekmek adına umursamazca tahrip ediliyor. Proje tamamlandığında binlerce ağaç yok edilmiş, dağlar delik deşik edilmiş, yaylaların etrafı otellerle ve çeşitli spor tesisleri ile doldurulmuş olacak. 
Tüm bunlar gösteriyor ki doğada var olan canlılar da insan nedenli olarak sürekli tehdit altındalar. Şehirlerde yaşadığımız ve gün geçtikçe artan tekinsizlik hali doğa için de geçerlidir. Bu fotoğraf projesi de doğanın sesine ses olma niyeti taşır.
Back to Top