nothing
The individual imprisoned in the city duly becomes alienated to the place and the society in which he or she exists. This alienation can lead to an awakening, or conversely, introversion. Loneliness is an inevitable consequence for the individual who has moved away from the pursuit of self-discovery, or due to loss of identity or faith, hopelessness, purposelessness, and lack of communication…
hiç
Kent içine hapsedilen birey, süreç içerisinde topluma ve bulunduğu mekana yabancılaşır.  Bu yabancılaşma bir uyanış olabileceği gibi tersine, içine kapanış da olabilir.  Benlik yitimi, umutsuzluk, amaçsızlık, inanç yitimi, iletişimsizlik ve kendini keşfetme mücadelesinden uzaklaşmış bireyin kaçınılmaz sonu olarak yalnızlık...
Back to Top