overthrown
Overthrown as a result of a storm in an anonymous city park, the trees visualize the tense and spooky atmosphere that has been dominating the country. This silent landscape after the storm refers to the mental breakdown caused by social and political violence. The tree that has lost its roots symbolizes the social memory issues through urban paradoxes.

devrik

Anonim bir kent parkında şiddetli fırtına nedeniyle devrilen ağaçlar, ülkeye son dönemde hâkim olan gergin ve ürkütücü atmosferi görselleştiriyor. Fırtına sonrası bu sessiz manzara, her toplumsal ve siyasi şiddet olayı sonrasında geriye kalan zihinsel enkaza atıfta bulunuyor. Köklerini kaybetmiş ağaç; kentsel paradokslar üzerinden toplumsal hafızaya dair meseleleri sembolize ediyor.
Back to Top