Hasankeyf - Ten Thousand Years Look

Hasankeyf is a historical district in Batman, Turkey. In the district there are a lot of caves where is people used to lived in around ten - twelve thousand years ago. The photos were taken from a few selected caves which are currently forbidden to see. In the photos you can see three different time of Hasankeyf, oldest Hasankeyf which is built thousand years ago, and current Hasankeyf which is built in 1960s and newest Hasankeyf where is people from Hasankeyf has to move.

The Tigris Valley which embraces Hasankeyf is the only place in the world which meets nine of the ten criteria of being a “World Heritage” by UNESCO. The fate of this memory space of 10 thousand years is made to remain under waters due to the state’s persistence to construct the Ilisu Dam. Having survived some thousand of years, this site will be destroyed for the sake of the “national interests”.

How then will Hasankeyf look like in a couple of years? How does it look now? How did it look thousands of years ago? Is it possible to look at Hasankeyf from the point of view of those people who once lived within the caves there? What we surely know is that they were not looking at the shadows falling behind the cave, like Plato’s allegory. How about us, living thousands of years after those people, which side of the cave are we looking at? 

Hasankeyf - On Bin Yıllık Bakış

Hasankeyf’i de içine alan Dicle Vadisi, UNESCO’nun on “Dünya Mirası” kriterinin dokuzunu birden taşıyan dünyadaki tek yerdir. 10 bin yıllık bu tarihi bellek alanı devletin Ilısu Barajı’nı yapmakta ısrarcı olması nedeni ile sular altında kalmaya mahkum edildi. Binlerce yıldır varlığını koruyan bu alan “milli çıkarlar” için yok edilecek. 

Peki bundan birkaç yıl sonra Hasankeyf nasıl görünecek? Şimdi nasıl görünüyor? Binlerce yıl önce nasıl görünüyordu? Hasankeyf’teki mağaralarda yaşayan insanların bakışından Hasankeyf’i görmek mümkün mü? Bildiğimiz bir şey var ki, onlar Platon’un mağara alegorisindeki gibi mağaranın arkasına düşen gölgelere bakmıyorlardı. Peki ya onlardan binlerce yıl sonra yaşayan biz, mağaranın hangi tarafına bakıyoruz?
Back to Top