Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Alüminyum Kompozit, 100x67
City of Disaster

In an environment where even our feelings are commoditized, it is inevitable for us to observe a city, with its living and inanimate inhabitants, that gets increasingly metallized and fake. But this situation has settled so insidiously within the self that we perceive everything as overlapping with our nature. However, with capitalism, man has completely moved away from nature. 
The city is a paradox, not only for the villagers but also for the “urban dwellers” who live in the city, and know or think they know what the city is. On the surface, it promises happiness and gives hope, but in reality, it is a malicious human product that fascinates or somehow forces itself on all the people. Capitalism needs a “modern city” to sustain itself for it simply cannot exist in small communities, and so takes it upon itself to accumulate people in the cities.


Şehr-i Facia
Hislerimizin bile metalaştığı bir ortamda, canlısıyla cansızıyla metalleşen ve sahteleşen bir kent gözlememiz kaçınılmazdır. Ancak bu durum öyle sinsice benliğimize yerleşmiştir ki, sanki her şey doğamızla örtüşüyor gibi algılarız. Oysa insan kapitalizm ile birlikte doğasından tamamen uzaklaşmıştır. 
Kent bir paradokstur, bu yalnızca  köylüler için değil, kentte yaşayan, kentin ne olduğunu bilen ya da bildiğini sananlar, “kentliler” için de öyledir...  Görünürde mutluluk vaat eder, umut verir ancak gerçekte tüm insanları cezbeden ya da  bir şekilde kendisine mecbur kılan kötü niyetli bir insan ürünüdür. Kapitalizm yaşamını sürdürmesi için “modern kent” e ihtiyaç duyar, küçük topluluklar içinde kapitalizmin var olması mümkün değildir, bu nedenle kentlerde insan biriktirmeyi görev edinir.
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Siyah Foreks, 70x47
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Siyah Foreks, 70x47
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Siyah Foreks, 70x47
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Siyah Foreks, 70x47
Şehr-i Facia, Fine Art Baskı, Siyah Foreks, 70x47
Back to Top